top of page
Szewc
logo 500x500.png

O mnie

Biegły Rzeczoznawca ds. Reklamacji Obuwia

foto jacek.jpg

Posiadam wieloletni staż jako Biegły Rzeczoznawca zaprzysięrzony; Państwowej Inspekcji
Handlowej oraz Polskiej Izby Przemysłu Skórzanego.
Doświadczenie w pracy z wyrobami obuwniczymi, kaletniczymi i przedmiotami użytkowymi
wykonanymi ze skór, materiałów skóropodobnych czy skóro pochodnych nabywałem podczas pracy
zawodowej przechodząc kolejne etapy kariery po mistrza rzemiosła z uzyskaniem tytułu instruktora
nauki zawodu szkoląc uczniów z Wielobranżowej Szkoły Zawodowej.

Co ocenia Biegły rzeczoznawca
Ocenia obuwie i wyroby w celu ustalenia czy wystąpiła w nich wada produkcyjna, usterka czy
zniszczenie wyrobu zgodnie z obowiązujacymi przepisami prawa (rękojmia, gwarancja jakości).
Rozpoznaje rodzaj wady lub uszkodzenia i kwalifikuje ich charakter pod względem możliwych
żądań jak: nieodpłatna naprawa, obniżenie ceny, zwrot gotówki lub wymiana rzeczy na nową.

Komu pomocna jest opinia rzeczoznawcy
Zarówno konsumentowi jak i przedsiębiorcy by proces reklamacji był rzetelny, obiektywny i zgodny ze stanem przyczyn. W trakcie sporów z nieuznana reklamacją ze sprzedawcą często ocena jej zasadnosci wykonywana jest automatycznie przez pracownika sprzedawcy jako „specjalistę”, a nie przez rzeczoznawcę, czyli błędnie. Reklamujacy składa odwołanie od reklamacji lecz bez uzyskania potwierdzenia, że to on a nie sprzedawca ma rację nie może zakończyć procesu reklamacji pozytywnie. W takich przypadkach skutecznie pomocny jest właśnie rzeczoznawca posiadajacy dogłębną wiedzę i uprawnienia, który przeanalizuje proces, dokona obiektywnej oceny, a po potwierdzeniu wady będzie stanowić dokument wzmacniający jego stanowisko, by w dalszym procesie Rzecznik, Federacja Konsumentów lub Instytucje Państwowe mogły skutecznie udzielić pomocy prawnej konsumentowi. Opnia rzeczoznawca także stanowi dokument potwierdzenia wady także przed Sądem Powszechnym jako opinia przed-sądowa. Rzeczoznawca w sprawach spornych technicznie jest również pomocny sprzedającym przedsiębiorcom przy udzielaniu odpowiedzi na wystąpienia Instytucji Konsumenckich, Rzecznków Konsumentów czy Stały Polubowny Sąd Konsumencki przy placówkach Inspekcji Handlowej.

Zorganizowana i skuteczna

Sprawna i rzeczowa opinia. Dziękuje za pomoc

Dorota Szewczyk

  • Facebook

Rozpocznij ze mną współpracę!

logo 500x500.png
bottom of page