top of page

UPRAWNIENIA I KOMPETENCJE ZAWODOWE

Biegły Sądowy przy Sądzie Okręgowym w Białymstoku branży skórzanej i obuwniczej
Rzeczoznawca Inspekcji Handlowej w Białymstoku branża skórzana i obuwnicza ds. jakości
produktów i usług.
Rzeczoznawca Polskiej Izby Przemysłu Skórzanego w Łodzi w specjalności obuwnictwo
Instruktor Praktycznej Nauki Zawodu w specjalności obuwnictwo.
Autor Krajowych Standardów Egzaminacyjnych w zawodzie obuwnik ortopedyczny
Ewaluator Standardów Kompetencji Zawodowych.
Członek expert Standardy Kompetencji Zawodowych obuwnik
Uczestnik szeregu konferencji obuwniczych, Kongresów Nauk Sądowych i członek ZrzP
Mistrz Rzemiosła Polskiego w zawodzie obuwnik.

W przypadku wystąpienia wady wyrobu potwierdzonej ekspertyzą Rzeczoznawczą
reklamującemu przysługuje także zwrot kosztów poniesionych w toku tej reklamacji przez
sprzedawcę
Art.566. § 1. Kodeksu cywilnego reguluje poniesienie kosztów przez sprzedawcę. Zgodnie z przepismi prawa, gdy wystąpiła wada fizyczna, a kupujący składa oświadczenie odstąpienia od umowy (żądanie zwrotu zapłaconej ceny), lub obniżenia ceny, jest również uprawniony by żądać od sprzedawcy zwrotu nakładów związanych z reklamacją. Nakłady to koszt obuwia, koszty przesyłania towaru, koszt opinii rzeczoznawcy (o ile potwierdziła ona istnienie wady produktu). Podstawy prawne Art. 561[2] §1 i §2; Art. 561[3] Kodeksu Cywilnego.

logo 1500x1500.png

Z życia Rzeczoznawcy

W przypadku skomplikowanych technicznie ocen i rozbieżnych stanowisk stron istnieje możliwość
przeprowadzenia ekspertyzy przez zespół ekspercki w kilku osobowym składzie Rzeczoznawców.
 

asfdsdvfgxzbv
szwsdasd
szwfzs
fdgdshfgdfg
szw
23234rsf
Referencje
bottom of page